Logo Nevedome.sk
 
 
 
AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE
CABINET PRIVÉ DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
CLINICAL PSYCHOLOGIST PRIVATE PRACTICE
 
Tel: 0903 644 919
Email: uhrikova@nevedome.sk
 
 
Ambulancia
 
MÔŽEM VÁM POMÔCŤ?
 

Aj zdanlivo úspešný človek sa môže ocitnúť na križovatke smerovania s pocitom nezmyselnosti či prázdnoty, s potrebou hlbšieho sebapoznania. Ľudia vyhľadávajú odbornú pomoc tiež v rôznych obdobiach svojho života, najmä v čase krízy akou je rozvod či úmrtie v rodine. K terapeutovi ich rovnako privedú vážne psychické ťažkosti ako sú úzkosti, depresie, pokusy vziať si život, rôzne strachy, tiky, problémy s príjmom potravy, ale aj častokrát sa opakujúce  vzťahové a sociálne problémy. Ak ste pripravení zmeniť svoj život, objednajte sa na úvodnú konzultáciu.

 
 
 
 
Logo Nevedome.sk
 
 
 
ODBORNÉ SKÚSENOSTI

Pôsobila som ako psychologička v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach, konziliárne na oddeleniach klinickej onkológie, rádioterapie a gynekológii, takisto aj na ambulancii, kde som pomáhala ľudom s rôznymi psychickými ťažkosťami. Spolupracujem tiež s Ligou proti rakovine na rôznych projektoch. Aktuálne vediem súkromnú ambulanciu klinickej psychológie, kde prijímam školopovinné deti, adolescentov a dospelých ľudí.

VZDELANIE

Vyštudovala som psychológiu na Université de Provence v Aix en Provence a Marseille. Počas praxe v onkologickom inštitúte Paoli-Calmettes v Marseille som získala univerzitný diplom na Lekárskej fakulte Université de la Méditerranée v psychodynamickom prístupe s onkologickými pacientmi. Absolvovala som tiež špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne som kandidátkou Psychoanalytického inštitútu Českej psychoanalytickej spoločnosti, akreditovaného psychoterapeutického výcviku MZ ČR, ktorá je členkou medzinárodnej psychoanalytickej asociácie /www.ipa.world/.

ČO JE PSYCHOANALÝZA?

S vyše 100ročnou tradíciou, psychoanalýza v sebe spája ucelenú teóriu mysle s liečebnou metódou. Od svojho založenia Sigmundom Freudom prekonala pozoruhodný vývoj v oblasti výskumu, konceptov i praxe a dnes je etablovaná vo vyše 40 najvyspelejších krajinách sveta. Konzistentne pracuje s nevedomým obsahom mysle, ktorý do značnej miery determinuje naše konanie, túžby a vzťahovanie sa k ostatným v spoločnosti. Kľúčovým sa stáva terapeutický vzťah, ktorý sa vytvára na intenzívnom stretávaní sa niekoľkokrát do týždňa s terapeutom. Zatiaľ čo klasická psychoanalýza pracuje v časovo náročnom nastavení 4 až 5x do týždňa, u psychoanalytickej psychoterapie ide spravidla o dve až tri hodiny v týždni po dobu niekoľkých rokov. Nie je to teda žiadne instantné riešenie problémov na počkanie. Výsledkom je trvalá zmena v prežívaní, ústup až vymiznutie symptómov, no najmä /znovu/nájdenie vlastného, autentického Ja a možnosť žiť kvalitnejší život.

 
 
 
SLUŽBY A CENNÍK

Psychologické poradenstvo, terapia: 30 eur / 50 min.
Klinicko-psychologické vyšetrenie, psychodiagnostika: 30 eur / 50 min.
Ambulancia klinickej psychológie nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami a nie je platiteľom DPH. Cenník k ostatným zdravotným výkonom sa nachádza v čakárni z.z..

 
 
 
AU CABINET PRIVÉ, DES CLIENTS FRANCOPHONES SONT BIENVENUS.
ENGLISH SPEAKING CLIENTS ARE WELCOME AS WELL.
 
 
Nevedome
 
KONTAKT

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE
Ivica Uhríková, MSc.
Floriánska 28, 040 01 Košice
IČO: 50822454 DIČ: 1082308535
Tel: 0903 644 919 Email: uhrikova@nevedome.sk

 
 
ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok až štvrtok: 14:00 - 18:00 piatok 14:00 - 17:00 /objednaní klienti/
alebo individuálne po dohode s klientom.
 
Na vyšetrenie či konzultáciu sa, prosím,
objednajte vopred telefonicky alebo e-mailom.